Fails videos

Funny videos

Kế hoạch giao dịch ngày (cặp GBPNZD từ ngày 16/05/19)

Publicado el 16 may. 2019 12 visualizaciones

Descargar video: Descargar MP3:

Tiếp theo Video Kế hoạch giao dịch ngày cặp ngoại tệ GBPNZD tôi đã cảnh báo cặp ngoại tệ này giảm dài hạn. Hiện tại đã đạt hơn 400 pip.https://vnfbs.com/analytics/videos/ke...
https://my.fbs.com/login

FBS is an international brokerage house providing top quality financial and investment services all over the world.

Find more Forex market analytics and education at fbs.com!

Comments